Bygger ut

Vi har ett ganska stort projekt framför oss på företaget. Vi ska bygga ut ett nyt elnät i jössefors. Förmodligen kommer detta att pågå under minst ett års tid. Jössefors håller på att växa ganska mycket faktiskt, så pass mycket att kommunen satsar på att bygga upp ett nytt bostads område. Det är till detta område som vi kommer att dra el till. Dels blir det nu att dra högspänningskablar först, sen så blir det att installera transformatort stationer. Från dessa kommer vi sedan att dra ut el till de kommande bostäderna

By isapink, March 29, 2012, 7 a.m.